P4.81 Màn hình LED ngoài trời dịch vụ mặt trước

P4.81 Màn hình LED ngoài trời dịch vụ mặt trước
Chi tiết sản phẩm

P4.81 Màn hình LED ngoài trời Serives phía trước

4,81 案例 图 (4) .png

户外 前 维护 4.81..png Tính năng, đặc điểm:

1 、 Độ sáng cao

2 、 Tốc độ làm tươi cao

3, tuyệt vời không thấm nước

4 、 Tỷ lệ hợp đồng cao

5 、 Góc nhìn rộng

6 、 Độ tin cậy cao


Tham khảo dự án:

4,81 案例 图 (3) .png


Bảo trì truy cập mô-đun phía trước:

户外 前 维护 4.81.png

Ứng dụng: Trung tâm mua sắm, Thể thao, Hình ảnh tuyên truyền, Bất động sản thương mại, vv (Trình chỉnh sửa: XJP20180820)


Yêu cầu thông tin