Dấu hiệu hiển thị Led chất lượng cao ngoài trời cho đường phố thương mại, trung tâm mua sắm, ga xe lửa

Dấu hiệu hiển thị Led chất lượng cao ngoài trời cho đường phố thương mại, trung tâm mua sắm, ga xe lửa
Chi tiết sản phẩm

Dấu hiệu hiển thị Led chất lượng cao ngoài trời cho đường phố thương mại, trung tâm mua sắm, ga xe lửa


)WSP])35PKOYWY4GV)PEGO4.png


Tính năng, đặc điểm:

--Độ sáng cao

- Tốc độ làm tươi cao

- Tuyệt vời không thấm nước

- Tỷ lệ tương phản cao

- Góc nhìn rộng

 

Hình ảnh dự án      

~@9V8`9UUOLQYYB@W9ABO2U.pngchào mừng đến điều traYêu cầu thông tin