Trang chủ > Về chúng tôi > Nhóm của chúng tôi

Công ty TNHH một thành viên Optoelectronics Shenzhen Newstar mất tinh thần đồng đội xây dựng nghiêm túc kể từ khi nó được thành lập từ R & D, nhóm sản xuất, đội ngũ kiểm soát chất lượng, đội ngũ bán hàng và dịch vụ đội ngũ.

           

< Hoàn hảo làm việc theo nhóm >

Sản xuất phân tích và đào tạo

Sản xuất chất lượng phân tích cuộc họp

Họp nhóm sản xuất

Dịch vụ bán hàng Oerseas Team

Triết lý cốt lõi của doanh nghiệp: Đội ngũ, tôn trọng, Trung thực, sáng tạo