Trang chủ > Tin tức > Nội dung

P8 Cửa sổ màn hình dự án

P8 cửa sổ màn hình dự án

Newstar có một dự án khác màn hình LED tại Hà Lan. Đó là một màn hình SMD LED ngoài trời P8. Khách hàng sử dụng nó cho một cửa hàng mua sắm để chơi một số hình ảnh trong hầu hết. Bởi vì làm việc dưới ánh sáng mặt trời, độ sáng màn hình LED là cao để cung cấp hình ảnh rõ ràng để ở ngoài qua thủy tinh.

Newstar cũng gửi ra 2 kỹ sư để giúp khách hàng kiểm tra môi trường lắp đặt và cung cấp một số hỗ trợ kỹ thuật cần thiết. Khách hàng là hài lòng với sự hỗ trợ và Ấn tượng bởi các kỹ sư làm việc chăm chỉ.