Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Hồ tân & trở lại dịch vụ các giải pháp được thiết kế bởi Newstar LED

1, mô-đun kích thước: 320mmx320mm.  Tủ kích thước: tùy chỉnh.
2, Sân đa-pixel có sẵn: SMD - P6.67, P8, P10;  NHÚNG--P10, P16, P20
3, tân dịch vụ & trở lại dịch vụ có sẵn.
4, độ sáng cao và xếp hạng IP65.
5, giải pháp tốt cho thị trường cài đặt quảng cáo ngoài trời cố định.