Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Newstar ISE Hiển thị đứng No

ISE Hiển thị ở Amsterdam là một trong nhất chuyên nghiệp & AV nổi tiếng thế giới và ngành công nghiệp âm thanh công bằng. Nó luôn luôn thu hút rất nhiều thương hiệu nổi tiếng triển lãm và đại nhiều khách truy cập thu thập ở Rai. Bất cứ ai có thể tìm thấy một số lượng sản phẩm nhà nước của nghệ thuật thị giác trong show này.

Bây giờ chúng tôi rất vinh dự là một triển lãm Hiển thị ISE. Sản phẩm công nghệ mới nhất của chúng tôi sẽ trên màn hình hiển thị thông qua các cơ hội này. Vì vậy, chúng tôi chân thành chào đón bạn ghé thăm chúng tôi đứng để cảm thấy hiệu ứng hình ảnh mang lại. Bạn có thể tìm thấy chúng tôi qua:

Hiển thị thời gian: 10-12 tháng hai, 2015
Hiển thị vị trí: Rai, Amxtecđam, Hà Lan
Chúng tôi đứng số: 11-E36