Trang chủ > Giải pháp > Màn hình LED trước dịch vụ

Màn hình LED ngoài trời cố định trước duy trì cấu trúc
Tại sao và nơi làm chúng ta cần tân duy trì cấu trúc?
Và những gì nó trông giống như và làm thế nào nó hoạt động?

Lợi thế
1. trục trặc module thay thế dễ dàng hơn và nhanh hơn. mà chỉ cần ít hơn một phút để đưa ra từ bảng điều khiển, do đó có thể giúp giảm chi phí lao động và bảo trì.
2. so với bảng điều khiển truyền thống, chúng ta cần phải quan tâm đến các kênh bảo trì sẽ chiếm một số không gian trước khi lắp ráp. Vì vậy, nó là tối quan trọng xem xét trường hợp cài đặt nhúng vào tường, cột cài đặt của đôi bên màn hình & treo tường lắp ráp.
3. nội các có thể được thiết kế mỏng hơn so với trường hợp truyền thống, mà sẽ nhẹ hơn.

Ứng dụng ưa thích

Dịch vụ tân cổ điển LED hiển thị trường hợp nghiên cứu

Tân dịch vụ LED Display(SMD) bảo trì

Tân dịch vụ hệ thống điều khiển màn hình hiển thị LED