Trang chủ > Giải pháp > Màn hình LED sáng tạo

Giải pháp màn hình LED cong


Mô tả:

Màn hình LED cong là để phù hợp với hình dạng của kiến trúc để nắm bắt nhiều sự chú ý của khán giả. Màn hình cong LED cung cấp một góc nhìn rộng hơn. Màn hình cong là để phù hợp với hình dạng của kiến trúc để nắm bắt nhiều sự chú ý của khán giả. Màn hình cong cung cấp một góc nhìn rộng hơn. Màn hình LED cong là để phù hợp với hình dạng của kiến trúc để nắm bắt nhiều sự chú ý của khán giả. Màn hình cong cung cấp một góc nhìn rộng hơn.

Làm thế nào để nhận ra các đường cong hình dạng hiển thị?

1. đường cong cấu trúc nội rộng rãi được lựa chọn như là một cách cho các đường cong màn hình dự án.
2. linh hoạt mô-đun với nam châm là một lựa chọn cho các trường hợp Hiển thị đường cong dẫn